Έκδοση των νέων κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΙΕΓ || ΗΜΝΙΑ: 01 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 2017

Με την Υπουργική Απόφαση 91354/24.8.2017 (ΦΕΚ Β’ 2983/30.8.2017) που τροποποιεί τους υφιστάμενους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, ρυθμίζονται πρακτικά ζητήματα της λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Οι αλλαγές στοχεύουν κυρίως στην διασφάλιση της ενημέρωσης του καταναλωτή και δεσμεύουν κάθε επιχείρηση τόσο κατά το στάδιο της χονδρικής όσο και κατά το στάδιο της λιανικής εμπορίας ενώ καταλαμβάνουν κάθε προϊόν που παράγεται ή εισάγεται και διακινείται στην αγορά καθώς και κάθε υπηρεσία που παρέχεται στον καταναλωτή.