Μη επαναγεμιζόμενη η συσκευασία ελαιολάδου στη μαζική εστίαση

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΙΕΓ || ΗΜΝΙΑ: 01 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 2017

Ένα από τα αιτήματα του κλάδου της τυποποίησης ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια, το οποίο αφορούσε στην υποχρεωτική καθιέρωση των μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ελαιολάδου που προορίζονται για χρήση από τους καταναλωτές στους χώρους μαζικής εστίασης, ρυθμίσθηκε πρόσφατα με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) υπ’αρ. 91354/24.8.2017 για την κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, γνωστών σαν Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 42 (Διάθεση ελαιολάδων και σπορελαίων), παράγραφοι 4 και 5Γ, της εν λόγω Υ.Α., προβλέπονται τα κάτωθι:

 

Παράγραφος 4: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

 

Παράγραφος 5Γ: Για παραβάσεις της παραγράφου 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμό πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση .

 

Επίσης, στο άρθρο 71 (Ενδείξεις τιμοκαταλόγων), προβλέπονται τα κάτωθι:

 

Παράγραφος 2Γ: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

 

Παράγραφος 4Α: Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500€.

 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι:

 

-Η αναφορά σε καταστήματα του άρθρου 69 αφορά χώρους μαζικής εστίασης.

 

-Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από 1.1.2018.

 

Με την προτεινόμενη λύση επιτυγχάνονται οι στόχοι:

 

Της βελτίωσης, της προστασίας και της ανάδειξης της ποιότητας του ελαιολάδου

Της διασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

Της προστασίας της υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού.

Το πλήρες κείμενο της υπ’αρ. 91354/24.8.2017 Υπουργικής Απόφασης που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ αρ. φύλλου 2983, Τεύχος Δεύτερο, στις 30 Αυγούστου 2017, θα το βρείτε εδώ.