Εγγραφή Φυσικού Προσώπου

Απαιτείται

Απαιτείται

Απαιτείται

Απαιτείται

Απαιτείται

Απαιτείται

Απαιτείται

Απαιτείται

Υποβολή της φόρμας...

Ο διακομιστής αντιμετώπισε κάποιο σφάλμα.

Η φόρμα ελήφθη.

Απαιτείται

Απαιτείται

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Φυσικά Πρόσωπα 20 Ευρώ

 

Με την παρούσα αίτηση σας δηλώνω ότι τελώ εν γνώσει των όρων του Καταστατικού καθώς και τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Ινστιτούτου Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού και Γαστρονομίας – ΙΕΓ, τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 

H κατάθεση του δικαιώματος εγγραφής μπορεί να γίνει στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς 5049-072441-467, IBAN: GR1601720490005049072441467